Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

Nov 18, 2019

I Die Hard 4 hacker skurkene kritiske datasystemer og lammer hele samfunnet. Dessverre skjer ikke dette bare på film. I 2018 angrep terrorister Atlanta med «ransomware», og gjorde livet vanskelig for 6 millioner innbyggere. I 2019 var det Baltimores tur. Her hjemme husker vi angrepet på Norsk Hydro, som gjorde at...


Aug 14, 2019

Hva er egentlig lykke, og gjør digitale løsninger oss lykkeligere? Skal alt som kan digitaliseres digitaliseres hvis det er lønnsomt? Og hva er egentlig lønnsomt i et etisk perspektiv?

Denne episoden ble spilt inn live under Arendalsuka 2019. Med oss hadde vi Vigdis Austrheim, Lederrådgiver, næringslivsleder...