Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Dec 7, 2017

25. mai 2018 trer EUs oppdaterte regler om personvern i kraft, og da risikerer virksomheter som ikke oppfyller EUs krav enorme bøter. Hva betyr dette for oss som brukere, og hva må bedriftene gjøre? Og kommer Facebook og Google til å bry seg? Solveig og Stein Arne har tatt en prat med André Ruud, leder for arkitektur i Itera og Linn Katrine Erstad, rådgiver i Itera.