Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Dec 15, 2017

Hva gjør en når dårlig kommunikasjon gjør at kundesenteret gløder? KLP tok like godt tyren ved hornene og starte et prisbelønnet endringsprosjekt.  Solveig har invitert kommunikasjonsdirektør Sissel Bjaanæs og rådgiver Therese Olavsrud. De forteller engasjert om hvordan prosjektet har endret kultur, holdninger og måten KLP kommuniserer både internt og eksternt. Margrethe Kvarenes fra Språkrådet har på sin side skrevet prosjektoppgave. Hun forklarer hvorfor KLP-prosjektet er som tatt rett ut av Kotters lærebok for endringsledelse. Stein Arne er denne gangen både litt vert og litt gjest i Iterasjoner siden han og Jorun Aarskog er Iteras rådgivere i KLP-prosjektet.