Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

Mar 12, 2018

Kinesiske myndigheter er i ferd med å sette i gang et system som skal overvåke og rangere kinesiske innbyggere basert på big data. De kaller det "Social Credit System", og det implementeres i 2020. Hva slags system er egentlig dette?

I denne episoden har vi snakket med kinesiske studenter og Berkeley professor Xiao...


Mar 12, 2018

This is the additional interview with Professor Xiao Qiang!

**

The Chinese government plan on implementing a system where Chinese citizens almost constantly are under surveillance and ranked according to their actions. This has been named a "Social Credit System", and is expected to be fully implemented nation-wide in...