Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

Apr 24, 2018

Kanskje er det spørsmål om tid før hacking rammer deg? For vi hører nesten daglig historier om mobiler som bli hacket, om private bilder spredd på nett, om økonomisk nettsvindel og nyheter om store datainnbrudd i «sikre» data systemer både i private og offentlige virksomheter.

Men hva er egentlig hacking? Og...


Apr 6, 2018

Ny teknologi og digitalisering bidrar til at verden endrer seg i enorm fart, og selv om mye er usikkert kan vi med sikkerhet si at herfra vil utviklingen bare skje enda raskere.

Mange virksomheter opplever å være del av et digitalt race som de lurer på hvordan de skal overleve. Det vil vi forsøke å svare på!...