Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

May 8, 2018

Tesla gründer Elon Musk hevder kunstig intelligens (AI) er farligere enn atomvåpen og at teknologien er livsfarlig og må reguleres. Andre mener AI og roboter er menneskehetens fremtid. Men hva er egentlig AI og hva skiller den fra menneskelig intelligens.

Kan virkelig Musk har rett i at vi står i fare for å skape...