Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

Oct 21, 2020

Strømbransjen beskyldes for både å være introvert og komplisert å forstå. Sammen med analysespesialistene i Thema Consulting har vi i Itera derfor utarbeidet en omfattende rapport om det norske strømmarkedet!

I denne spesialutgaven av Iterasjoner snakker vi oss varme om markedsutvikling, strukturendringer,...


May 26, 2020

Det er ikke alltid lett å forstå hvordan nye teknologier fungerer, og mulighetene de representerer. Itera lanserer derfor i disse dager en innsiktsrapport som avmystifiserer viktige teknologier.

I denne episoden av Iterasjoner møter vi noen av Itera-folkene bak rapporten: Tom Kr. Foosnæs, Jorunn Aarskog, Lars Erik...


Feb 25, 2020

I denne lange episoden av Iterasjoner diskuterer vi innovasjoner, teknologier og utfordringer. Hva har vært toneangivende fra 2010 til 2020, og hva tenker vi om utviklingen frem mot 2030? Hvordan påvirker teknologiutviklingen virksomheter, forretningsmodeller, økonomi, samfunn og individer?

Med oss i studio har vi...