Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

Feb 25, 2020

I denne lange episoden av Iterasjoner diskuterer vi innovasjoner, teknologier og utfordringer. Hva har vært toneangivende fra 2010 til 2020, og hva tenker vi om utviklingen frem mot 2030? Hvordan påvirker teknologiutviklingen virksomheter, forretningsmodeller, økonomi, samfunn og individer?

Med oss i studio har vi...