Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

May 26, 2020

Det er ikke alltid lett å forstå hvordan nye teknologier fungerer, og mulighetene de representerer. Itera lanserer derfor i disse dager en innsiktsrapport som avmystifiserer viktige teknologier.

I denne episoden av Iterasjoner møter vi noen av Itera-folkene bak rapporten: Tom Kr. Foosnæs, Jorunn Aarskog, Lars Erik...