Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

Oct 21, 2020

Strømbransjen beskyldes for både å være introvert og komplisert å forstå. Sammen med analysespesialistene i Thema Consulting har vi i Itera derfor utarbeidet en omfattende rapport om det norske strømmarkedet!

I denne spesialutgaven av Iterasjoner snakker vi oss varme om markedsutvikling, strukturendringer,...