Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Nov 8, 2018

Hva skal til for å fange publikum og få dem med på det du vil formidle? Hva er historiefortelling og hvordan kan du unngå at publikum gjesper til en uendelig rekke av PowerPoint-slides? Og hvordan takle et dødt publikum som er mest opptatt av mobilen? Her får du mange gode råd, for i denne episoden byr vi på et fyrverkeri fra formidlingsekspertene Hanne Lindbæk og Antje Bomann-Larsen.