Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Jan 29, 2018

I denne episoden diskuterer et superpanel, med reklameguru Nils Petter Nordskar, Ingeborg Volan fra Adresseavisa og Bente Kalsnes fra Oslo MET, sosiale mediers rolle ved inngangen til 2018.  Er de egentlig udemokratiske og skaper «ekkokammer» både for politikere og for enkeltmennesker? Hva skjer når Trump og andre politikere kan kommunisere ufiltrert, og når utenrikspolitikk utformes i Twitter-meldinger? Hva skjer når journalistdrevne medier omtales som «fake news», mens fakta og sannhet blir til fleksible størrelser?