Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Apr 6, 2018

Ny teknologi og digitalisering bidrar til at verden endrer seg i enorm fart, og selv om mye er usikkert kan vi med sikkerhet si at herfra vil utviklingen bare skje enda raskere.

Mange virksomheter opplever å være del av et digitalt race som de lurer på hvordan de skal overleve. Det vil vi forsøke å svare på! Digital forretning er tema for denne episoden av Iterasjoner, og med oss som gjester har vi lektor ved BI, Cecilie Staude, og vår egen Andreas Almquist.