Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Nov 29, 2017

Vertene Stein Arne Nistad og Solveig Kristine Holtvedt har invitert Erling Maartmann-Moe og Erik Berg Solheim til å snakke om bitcoin og kryptovaluta. De forsøker å få svar på hva det er, hvordan de skapes og får verdi? Er dette fremtidens legale og illegale betalingsmiddel – eller er bitcoin et pyramidespill uten fremtid?