Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Oct 18, 2018

Holder advokatbransjen godt tak i fjærpenn og blekkhus og ser faks som en skummel teknologisk nyvinning? Eller er bransjen både endringsvillig og fremoverlent? Er de klare til å møte nye kundebehov og en hverdag hvor juridiske problemstillinger knyttet til selvkjørende biler og roboter står på dagsordenen? Partner Line Coll og IT-ansvarlig Mette Ahlquist i Wikborg Rein er sammen med juridisk direktør i DNB Audun Moen gjester i denne episoden av Iterasjoner.