Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Oct 1, 2018

Hva gjør man når forretningsmodellen henger i en tynn tråd? Hvilke grep tar man når virksomheten er tvunget til å fornye seg og tenke nytt? I denne episoden går vi nærmere inn på to helt ulike bedrifters fortelling om hvordan de har klart å endre retning gjennom nye arbeidsmåter- og prosesser, forretningsutvikling, kommunikasjon og rett og slett å tørre å stå i usikkerheten.

 

Gjestene er Ulrica Risberg, Kommunikasjonsdirektør i NAF, Ida Halvorsen, Kommunikasjonsdirektør ved Nationaltheatret, og Jorunn Aarskog, Konseptutvikler i Itera.