Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Jan 16, 2018

I denne episoden skal vi få svar på hva nok en kryptisk bokstavkode er. 13. Januar 2018 ble EUs nye bankdirektiv lansert. Direktivet innebærer blant annet at banker må åpne opp for å dele kundedata til tredjeparter, for eksempel mindre fintech selskaper. Det vil skape en ny konkurransesituasjon for banker, og kundene vil få tilgang til nye banktjenester fra selskaper vi aldri har hørt om før. Medlemsland i EU må følge direktivet, men så er spørsmålet: hva skjer her i Norge? Hva gjør bankene? Hva tenker start-upene? Dette skal Monica Mee fra Nordea og Espen Einn fra fintech start-upen Payr hjelpe oss å få svar på.