Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Mar 12, 2018

Kinesiske myndigheter er i ferd med å sette i gang et system som skal overvåke og rangere kinesiske innbyggere basert på big data. De kaller det "Social Credit System", og det implementeres i 2020. Hva slags system er egentlig dette?

I denne episoden har vi snakket med kinesiske studenter og Berkeley professor Xiao Qiang som har forsket på systemet. Vi spurte dem hva de synes om systemet, og hvordan det vil påvirke dem fremover.

I studio har vi invitert Martin Maurtvedt, som har skrevet masteroppgave om temaet, og en av Iteras kommunikasjonsrådgivere, Helene Dahl Jørum. Sammen prøver vi å forstå hva et slikt sosialt kredittsystem er, og hvilke samfunnsmessige konsekvenser det kan føre med seg. Hva vil kinesiske myndigheter bruke dette til? Og hvorfor er ikke kineserne mer opprørte?