Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Aug 20, 2018

Nå skal alle jobbe i tverrfaglige team - men er det egentlig en god ide? KLP skal gå over fra en prosjektbasert til teambasert modell - men hva er utfordringene, fallgruvene og hva må til for å lykkes? Høyskolelektor Cecilie Asting fra BI gir sammen med digital-lederne Åsne Taksrud og Ole Johan Heum fra KLP mange av de gode svarene. Denne episoden av Iterasjoner er spilt inn live på MESH under en «BoostCamp» for KLP.