Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Feb 25, 2020

I denne lange episoden av Iterasjoner diskuterer vi innovasjoner, teknologier og utfordringer. Hva har vært toneangivende fra 2010 til 2020, og hva tenker vi om utviklingen frem mot 2030? Hvordan påvirker teknologiutviklingen virksomheter, forretningsmodeller, økonomi, samfunn og individer?

Med oss i studio har vi bærekraftekspert Monica Mee fra Pure Consulting som har lang erfaring fra finans og teknologibedrifter. Sammen med henne møter vi Tom Kristian Foosnæs som er fagansvarlig for Iteras teknologiradar og tech-guru Anders Norås fra Itera som også er en anerkjent internasjonal foredragsholder. Verter er som vanlig Solveig Holtvedt og Stein Arne Nistad.