Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

Feb 26, 2018

I denne episoden diskuterer et superpanel med reklameguru Nils Petter Nordskar, Ingeborg Volan fra Adresseavisa og Bente Kalsnes fra Oslo MET sosiale mediers rolle ved inngangen til 2018.

 

Hva skjer når Facebook tilbyr en markedsføringsplattform som når halve jordas befolkning. Hva skjer når en aktør tilbyr å...


Feb 2, 2018

In the latest episode of our podcast "Iterasjoner", we invited a very inspiring guest: Laila Pawlak. She is the Co-Founder and CEO of SingularityU Nordic. Stein Arne and Solveig did an interview with Laila about technology and customer experiences today and in the future. She has many interesting perspectives, so if you...