Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

Nov 18, 2019

I Die Hard 4 hacker skurkene kritiske datasystemer og lammer hele samfunnet. Dessverre skjer ikke dette bare på film. I 2018 angrep terrorister Atlanta med «ransomware», og gjorde livet vanskelig for 6 millioner innbyggere. I 2019 var det Baltimores tur. Her hjemme husker vi angrepet på Norsk Hydro, som gjorde at...