Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera

Jan 29, 2018

I denne episoden diskuterer et superpanel, med reklameguru Nils Petter Nordskar, Ingeborg Volan fra Adresseavisa og Bente Kalsnes fra Oslo MET, sosiale mediers rolle ved inngangen til 2018.  Er de egentlig udemokratiske og skaper «ekkokammer» både for politikere og for enkeltmennesker? Hva skjer når Trump og...


Jan 16, 2018

I denne episoden skal vi få svar på hva nok en kryptisk bokstavkode er. 13. Januar 2018 ble EUs nye bankdirektiv lansert. Direktivet innebærer blant annet at banker må åpne opp for å dele kundedata til tredjeparter, for eksempel mindre fintech selskaper. Det vil skape en ny konkurransesituasjon for banker, og...