Preview Mode Links will not work in preview mode

Iterasjoner - om kommunikasjon, teknologi og innovasjon fra Itera


Dec 6, 2018

Hva krever dagens dynamiske organisasjoner av lederskap og kommunikasjon? Hvilke nye forventninger har unge medarbeidere, og hvordan kan vi møte disse? Hva er god endringsledelse og hva skal til for å oppnå varig resultater. Hør Iterasjoner live fra KLPs «Redd  Kåre»-dag, med Elin Vigrestad, leder kundeopplevelse/endringskommunikasjon (DNB), Krister Halck, arbeids -og organisasjonspsykolog (Moment) og Sissel Bjaanæs, Informasjonsdirektør (KLP).